затвори
BG EN RU

22 Години

Инвестираме в
изграждането на модерни
и нискоенергийни сгради.

0897 982 216 mait_eood@mail.bg

Задължителна информация за правата на лицата по Защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на информационни услуги, „МАЙТ“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за използването на сайта и за директен маркетинг, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Всички промени в тази информация ще бъдат публикувани на тази страница. Това ви позволява по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.

Информация относно Администратора на лични данни

ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………..
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ………………………………………………….
Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ………………………………………………….
E-mail: ……………………….
Телефон: ……………………….

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Майт ЕООД
Седалище и адрес на управление: Варна 9000, ул.Лиляна Ставрева №6
Данни за кореспонденция: Варна 9000, ул.Лиляна Ставрева №6
Телефон: +359 897 982 220
Email: mait_eood@mail.bg
Уеб сайт: https://mait.bg/

„МАЙТ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)

“МАЙТ” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на сайта mait.bg и последващо предоставяне на информация, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Чл. 1. (2)

“МАЙТ” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашия сайт и форма за запитване, “МАЙТ” ЕООД , действа в качеството си на обработващ лични данни.

Проекти 17
Търсене на имот:
2 имота в
продажба
0897 982 216