Строителство срещу обезщетение

Как да отдадем парцела си при максимално изгодни условия?

От няколко десетилетия собствениците на парцели в България се възползват от възможността да отдадат своя парцел за строителство срещу обезщетение. Практиката е популярна и при оптимални параметри е безспорно изгодна и за двете страни на подобен договор.

Какво е строителство срещу обезщетение?

В същността си сключването на договор за строителство срещу обезщетение е сделка, гарантираща бъдеща компенсация. Тя е под формата на недвижими имоти във вече построената върху отдадения парцел сграда.

За да бъде максимално рентабилна за притежателите на парцел, подобна сделка трябва да се сключва информирано и стратегически. На първо място трябва да се знае с какво е по-изгодна от стандартната продажба на недвижим имот.

Продажба или отдаване на парцел за строителство срещу обезщетение?

На пръв поглед продажбата на парцел е много по-бърза и рентабилна от сключването на договор за строителство срещу обезщетение. Това обаче е само привидно. След като разгледаме и двете опции в детайли, се оказва, че това в никакъв случай не е истина. Ето какво показват точните сметки всъщност:

Ясни срокове и високо ниво на сигурност!

Много хора са склонни да загубят значителен процент от финансовия потенциал на своя имот, в желанието си да получат голяма сума в кратки срокове. По тази причина те губят ценно време търсейки купувачи, склонни да направят огромна инвестиция веднага. Това чакане може да отнеме години, тъй като все пак никой не желае да направи компромис с реалната финансова стойност на своя имот.

От друга страна строителните компании не са склонни да „затварят“ ценни финансови ресурси предварително. Те са им необходими за строителството на актуални проекти. Предпочитат да предложат изгодно обезщетение в предвидените за изграждане жилищни или търговски имоти.

В крайна сметка парцели с отлични параметри стоят незастроени с години. Собствениците не успяват да намерят купувач на обявената офертна цена и впоследствие са принудени да направят сериозен финансов компромис. За същото това време, парцел с подобни параметри може да донесе значително по-висока печалба.  Отдаден за строителство за обезщетение, той гарантира собственост върху жилищни или търговски имоти с много по-висока стойност и възможност за траен пасивен доход.

Строителството срещу обезщетение е възможно най-изгодната форма на продажба на парцел!

“Най-изгодно е да продам парцела си!” – това твърдение със сигурност има много поддръжници, които за съжаление се оказват просто неинформирани. Стойността на един парцел при продажба се определя от качествата на имота и площта му.

Което означава, че:

 • офертната цена в никакъв случай не може да надхвърли тази стойност значително т.е. печалбата е ограничена в рамките на актуалните пазарни цени. Но да говорим в цифри! Ако притежавате имот чиято пазарна цена е 350 000 Евро, при най-добри обстоятелства и с огромна доза късмет, бихте могли да го продадете с 1 до 2 % по-скъпо;
 • ще трябва да заплатите държавни такси от 4% процента от стойността на имота и още 10 % данък печалба. Някои сделки изискват и допълнителна регистрация по ДДС, независимо дали  продавачът е физическо или юридическо лице;
 • трябва да решите как да вложите или поне запазите получената сума.

Остават ви 301 000 Евро и това е всичко, което ще получите! Пред вас е решението дали да внесете тази сума в не особено изгодните напоследък депозити на банките или да ги инвестирате в нещо сигурно. Какво по-сигурно от закупуването на недвижим имот?

Иронията е, че повечето продавачи на парцели в крайна сметка инвестират в апартаменти и търговски площи и то „на зелено“. Разбира се на много по-ниска стойност от тези, които биха получили ако бяха сключили договор за строителство срещу обезщетение.

Гарантирана собственост върху имоти със стойност многократно по-висока от тази на отдадения парцел!

Това означава, че за разлика от продажбата, вие ще имате възможност да получите печалба много по-голяма от пазарната стойност на вашия парцел. Това се дължи на няколко фактора;

 •  остойностяване – процентът на обезщетение при отдаване с цел строителство варира между 20 и 30% от общото РЗП и зависи от района и качествата на парцела. Ако бъде построена сграда с РЗП 3 875  м2 ( реален пример към момента ), ще получим имоти с РЗП 3 875 * 0.25 = 968.75 м2, което означава 968.75 м2 * 1750 = 1 695 312 евро.

От тук виждаме, че печалбата е с 465% повече отколкото ако продадем парцела за пазарната му цена от 300 000 евро.

 • повишаваща се стойност – един от първите сигнали за нарастваща инфлация и нестабилност на пазара са по-високите цени на недвижимите имоти. Станахме свидетели как само за няколко години цената на квадратен метър застроена площ се увеличи двойно и дори тройно.

Това касае всички региони на България  и тези, които междувременно отдадоха своите парцели за строителство срещу обезщетение се оказаха собственици за осезаемо поскъпнали имоти. За сметка на това, тези, които са предпочели просто да продадат своя имот са станали жертва на обезценяването на паричните средства за съжаление.

 • възможност за продажба с допълнителна печалба. Една от най-изгодните възможности, които отдаването на парцел за строителство срещу обезщетение дава е опцията за довършване и продажба.

Ако собствениците на имоти, получени като обезщетение довършат и обзаведат своите жилища, те имат възможност да ги продадат със значителна печалба. Това е още една допълнително предимство пред опцията с директна продажба на парцел;

 • пасивен доход – за разлика от директната продажба, когато сключваме договор за строителство срещу обезщетение си гарантираме  дълготрайна печалба. Тя може да надвиши двойно и тройно стойността на недвижимия имот, тъй като се дължи на траен пасивен доход. 

Ако получите 2 апартамента като обезщетение, можете да ги отдадете под наем дългосрочно на среден месечен наем от 900 лв. Само за период от десет години това ще ви донесе допълнителна печалба от 216 000 лв. – сума, която нито един банков депозит не може да ви донесе.

Строителство срещу обезщетение - жилищна сграда Царевец - MAIT

Как да избера инвеститор, на който да отдам парцела си за строителство срещу обезщетение?

Това е много важен въпрос и собствениците трябва да са добре запознати с факторите, които определят рентабилността на такава сделка. Съветваме ви да направите своя избор на партньор след като се запознаете в детайли с:

 • изрядността и историята на строителната фирма;
 • ясни параметри на предлагания предварителен договор за строителство срещу обезщетение – образец;
 • финални условия в окончателния договор за строителство срещу обезщетение;
 • история на инвеститора – завършени обекти, изпълнение на ангажименти, репутация и отзиви от собственици на парцели, отдадени на компанията;
 • качество на строителството.

Какви са ползите от избора на надежден инвеститор за отдаване на парцел за строителство срещу обезщетение?

Ако се запознаете в детайли с качеството и коректността на инвеститора, с който сключвате договор, си гарантирате много по-висока печалба и спокойствие. Разумните хора се отнасят по този начин към всяка своя покупка или инвестиция. Ежедневно правим подобни избори и разбира се, търсим едновременно качество, естетика, дълготрайност и функционалност. Обичайно това означва и по-висока цена. 

Строителството срещу обезщетение е една от малкото сделки, която ни дава възможност да получим различно качество имоти срещу един и същ парцел. Това зависи единствено и само от нашия адекватен избор на инвеститор, който може да ни донесе:

 • коректност и прозрачност на предлаганите условия;
 • спазени срокове на завършване на всички етапи на строителство;
 • висока възвръщаемост и цена за единица застроена площ;
 • строителство срещу обезщетение в качествено изпълнени недвижими имоти;
 • висока наемна цена на придобитите имоти;
 • имоти, представляващи постоянен интерес за евентуални купувачи и наематели, независимо от икономическата ситуация;
 • гарантиран пасивен доход;
 • многократно увеличение на печалбата спрямо стойността на отдадения парцел.

Често задавани въпроси

Строителството срещу обезщетение - какво е това?

Строителството срещу обезщетение е аранжимент, при който собственикът на земя предоставя своя парцел на строител или инвеститор за разработване на имот. В замяна, собственикът получава част от разработения имот, като апартаменти, офиси, търговски площи, мази или паркоместа.

Какви са ползите за собственика на парцела?

Собствениците на парцели могат да максимизират стойността на своите земи без големи първоначални инвестиции, като получават алтернативна печалба от наем или продажба на построените имоти, както и ипотечни средства от заложените имоти.

Какви са ползите за строителите/инвеститорите?

Строителите и инвеститорите спестяват оборотен капитал, който иначе би бил необходим за закупуване на земя, и могат да оптимизират своите проекти, като работят директно със собствениците на земята.

Как се изчислява РЗП (Разгъната застроена площ)?

РЗП представлява общата площ на всички етажи на сградата, измерена в квадратни метри, и включва жилищни пространства, общи площи и архитектурни допълнения. Мазетата и подземните паркинги обаче не се включват в тази калкулация.

Какви са рисковете за собствениците на парцели?

Собствениците трябва да внимават за потенциални рискове, като извършват детайлна правна проверка на строителната компания и се уверяват, че всички условия са ясно изложени в договора.

Какви са предпазните мерки за собствениците?

Собствениците трябва да извършат правна проверка, да се уверят в яснотата на договорните условия и да разгледат възможността за застраховане на проекта срещу различни рискове.

Как се реализира активът на собственика на парцела?

Строителството срещу обезщетение позволява на собственика да превърне земята си в жилищни или търговски площи, които могат да бъдат продадени, отдадени под наем или използвани по друг начин.

Оценка на Статията:

5.0
(18 Отзива)
5
(18)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Отзиви за статията

Тея Васева

Много образователно, преди време бях чела нещо по темата, но не ми стана ясно, а тук сте го обяснили добре и сте дали интересен пример.
04 април 2024

Габриела Великова

Страхотна статия! Колегите от Web Factor са свършили страхотна работа с изработката на уеб сайта и класирането на статията, но все пак Майт ЕООД това е един от най-големите играчи и доказала се инвестиционна компания специализираща в строителство срещу обезщетение. Задействали сте се здраво, както с уеб сайтовете, така и със строителството, поздравления!
01 април 2024

Асен Асенов

Нашите юристи ни информираха, че Майт ЕООД е една от най-сериозните фирми при разговор, който водихме относно строителство на сграда срещу обезщетение за парцел във Варна. Днес случайно попаднахме на уеб сайта Ви, който се е класирал най-горе и мога да кажа, че начина, по който сте описали нещата е страхотен!
29 март 2024

Мария Денкова

Поздравления за статията! Разбрах, че и изкупувате парцели освен, че предлагате строителство срещу обезщетение, ако може да се свържете с мен на мейл адреса, който оставям в отзива. Имам парцел и проявяваме интерес и към продажба и към обезщетение.
28 март 2024

Лаьоша Мехмед

Авторите са много запознати с тематиката явно. Промениха се законите за недвижимите имоти последните 2-3 години, но виждам, че сте отразили последните промени!
28 март 2024

Мирела Несторова

Много сте се постарали с разписването на статията! Калкулатора върши много добра работа, до сега не съм напирала друг в интернет пространството.
28 март 2024

Зорница Костова

Във Варна, Добрич, Шумен и София строителството е много напреднало, постоянно се строи и повечето парцели са отдадени за обезщетение. Малко за обаче строителните фирми, на които може да се разчита. Всички сме чували, че г-н Коста Червенков представляващ Майт ЕООД е изключително коректен, строи качествено и имотите им не само държат цена, а я увеличават с бързи темпове.
18 март 2024

Гатьо Коларов

Дали сте много добър практически пример. До сега не бяхме виждали пример с отдаване на апартаментите под наем. Наистина човек трябва да се замисли, че докато чака да продаде парцела си, може да получи и довърши своите имоти и да ги отдаде под наем, от което увеличава своята печалба и това се прибавя към общата сметка.
18 март 2024

Галя Маринова

Благодаря за експертното мнение и за споделения личен опит от страна на автора. Много оригинална, изчерпателна и полезна статия. Ако може да напишете подробна статия за РЗП, ЗП, КИНТ и другите метрики, защото хората се интересуват от тези неща, а малко хора знаят какво са и как се изчисляват.
18 март 2024

Даниела Христова

Уникална статия! Благодаря за калкулатора, който сте изработили, наистина сте се постарали да помогнете на посетителите на уеб сайта. Значи има хора в България, които си вършат работата добре!
16 март 2024

Косьо Малинов

Строителството в България е много активно сега, затова темата е много актуална. Има доста хара с парцели, които рано или късно ще ги отдадат за строителство срещу обезщетение. От това, което разбрахме от статията и практическия пример, по-добре е да не се чака.
16 март 2024

Николай Кирилов

Страхотна статия! Благодарим на г-н Коста Червенков за коректното отношение, не сме работили с толкова точен и земен човек до сега!
16 март 2024

Милен Дадалев

Здравейте, интересното беше за предпазните мерки за собствениците. Явно като се прави такъв договор трябва да подходи внимателно. От мои приятели съм чувал отзиви за управителя Коста Червенков, че е изключително точен и спазва всички поети ангажименти.
15 март 2024

Милена Балканска

Много добра статия за строителство срещу обезщетение, голям въпрос за всеки човек е как да намери добър инвеститор или строител, с който да работи.
13 март 2024

Милан Атанасов

Благодаря за полезната статия, доста си поиграхме с калкулатора, разиграхме различни цифри и варианти...
10 март 2024

Александър Кирилов

Удивителна статия, благодаря за практическия пример.

08 март 2024

Милен Даянов

Статията е страхотна, ще се свържем с Вас като го обсъдим по-подробно.

08 март 2024

Ирена Мисиркова

Уникална статия. Доста се чудехме какво да правим с нашия парцел, дали го да спазарим за строителство срещу обезщетение или да го продаваме. Според нас е по-изгодно да е първия вариант.

08 март 2024

Напиши отзив за Строителство срещу обезщетение

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.