Кинт – Коефициент на интензивност на застрояването – Какво е?

Какви е Кинт?

Коефициентът на интензивност на застрояването (КИНТ) е ключов показател в урбанистиката и архитектурата, който определя максималната разгъната застроена площ (РЗП), която може да бъде построена на даден парцел. Този коефициент е от съществено значение за планирането и развитието на урбанизирани пространства, тъй като той влияе върху плътността и височината на застрояване в различните зони.

Как се изчислява КИНТ

КИНТ се изчислява като се умножи площта на парцела (измерена по нотариален акт) по коефициента на интензивност. Резултатът от тази операция дава максималната РЗП, която може да бъде развита на съответния парцел. Важно е да се отбележи, че в изчислението на РЗП не се включват помещенията под кота нула и тавански помещения с височина под 1.50 метра. Често изчисляваме КИНТ, когато вземаме решени дали да отдадем парцела ли за строителство срещу обезщетение.

Пример за изчисление на КИНТ

Ако имате парцел с площ 1000 кв.м. и КИНТ 3, това означава, че можете да построите сграда с РЗП до 3000 кв.м. Това включва възможността за добавяне на един или няколко етажа под кота нула, както и таванско пространство, ако височината му е над 1.50 метра.

Кинт - Коефициент на интензивност на застрояването - Майт ЕООД

Значение на КИНТ в урбанистиката

КИНТ играе важна роля в урбанистичното планиране, тъй като той определя плътността на застрояване и влияе върху общия вид и усещане на градската среда. Различните зони в града имат различни максимални стойности на КИНТ, които са определени в съответствие с местните устройствени планове и наредби. Тези ограничения са създадени с цел да се гарантира балансирано развитие, което отговаря на нуждите на общността и същевременно защитава околната среда.

Интересен пример: Преобразуване на индустриален парцел

Един интересен пример за приложението на КИНТ е преобразуването на стар индустриален парцел в жилищен комплекс. В този случай, ако индустриалният парцел е с площ 5000 кв.м. и местните устройствени планове позволяват КИНТ до 1.5, това означава, че разработчикът може да построи сгради с обща РЗП до 7500 кв.м. Това позволява създаването на многобройни жилищни единици, които могат да отговорят на нарастващото търсене за жилища в градската среда, като същевременно се спазват регулациите за плътност и височина на застрояването.

Коефициентът на интензивност на застрояването е фундаментален инструмент в урбанистичното планиране, който помага за определянето на максимално допустимата застроена площ на даден парцел. Чрез балансирането на КИНТ, градските планиратели и разработчиците могат да създадат устойчиви и функционални градски пространства, които отговарят на нуждите на общността и спомагат за подобряването на качеството на живот в градската среда.

Често задавани въпроси

Как се изчислява КИНТ и какво представлява?

КИНТ (Коефициент на интензивност на застрояването) се изчислява като се умножи площта на парцела (измерена по нотариален акт) по коефициента на интензивност. Този коефициент определя максималната разгъната застроена площ (РЗП), която може да бъде построена на даден парцел. КИНТ е важен инструмент в урбанистичното планиране, който влияе върху плътността и височината на застрояване.

Могат ли стойностите на КИНТ да варират в различните градски зони?

Да, стойностите на КИНТ могат значително да варират в зависимост от конкретните устройствени планове и зони в града. Различните зони могат да имат различни максимални стойности на КИНТ, определени с цел да се гарантира балансирано и устойчиво развитие, което отговаря на нуждите на общността и защитава околната среда.

Какво се случва, ако проектът ми надвишава максимално разрешения КИНТ за моя парцел?

Ако проектът надвишава максимално разрешения КИНТ за парцела, той може да не бъде одобрен от съответните регулаторни органи. В такива случаи е необходимо да се преразгледа и адаптира проектът, за да се съобрази с местните устройствени изисквания и ограничения. В някои случаи може да се наложи да се търсят специални разрешения или да се водят преговори с местните власти за намиране на приемливо решение.

Оценка на Статията:

5.0
(3 Отзива)
5
(3)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Отзиви за статията

Милена Козина

Ей.. Уеб Фактор не си играят с SEO оптимизацията и изработката на уеб сайта обаче.. 1-ви места в Google. Обаче наистина сте направили полезна статия за "Коефициент на интензивност на застрояването". Поздрави на г-н Коста Червенков за уникалните строителни проекти, които преобразяват България.
01 април 2024

Аглика Еленова

Много добре сте описани КИНТ, разгледах и видях, че имате и други интересни статии като строителство при обезщетение. Виждам, че работите съвместно с WEB FACTOR за изработката на сайта. Моите поздравления, страхотни специалисти сте!
31 март 2024

Елена Копаранова

Има много малко материали за КИНТ в интернет, Вие сте написали страхотна стария, за което Ви поздравявам!
19 март 2024

Напиши отзив за Кинт – Коефициент на интензивност на застрояването – Какво е?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.