Кинт – Коефициент на интензивност на застрояването – Какво е?

Кинт  е едно от първите понятия, с които тепърва се сблъсква всеки, който разполага с поземлен имот или планира закупуването на такъв. Обичайно, парцелите в населените територии са предвидени за строителство. Кинт е един от основните показатели, които определят потенциала на застрояване на терените и съответно – тяхната стойност. 

Като компания с дългогодишен опит в строителството срещу обезщетение, често ни се налага да обясняваме в детайли значението на  Коефициента на интензивност на застрояване на наши партньори. В отговор на тези въпроси, в тази статия ще разгледаме това понятие и неговото значение в строителството. Ще обясним кога е необходимо да го проверяваме и кои са основните термини и процедури по темата.

Какво ни попитахте относно Кинт?

“Какво е Кинт?”

Всеки поземлен имот в регулация има регламентирани показатели, според зоната, в която попадат, съгласно Общия Устройствен план на конкретната община. За конкретния имот, те се определят в ПУП – Подробен Устройствен План, който регламентира допустимото строителство върху него. Тези показатели представляват строителния потенциал на даден парцел т.е. какво можете да изградите върху него.

Един от първостепенните от тях е именно Кинт или Коефициент на интензивност на застрояването. Точно той определя допустимата Разгъната Застроена площ върху парцела. Той представлява абсолютно число. Чрез Кинт  при умножение с площта, с която разполагате, можете да определите максималната РЗП на сградата / сградите, които планирате да застроите.

Кинт определя и до голяма степен стойността на един УПИ – Урегулиран поземлен имот, тъй като цената му се повишава ако той има по-висок строителен потенциал.   

Други важни показатели, които ще срещнете са:

 • Плътност на застрояване, 
 • П озел (процент на озеленяване) 
 • Кота корниз. 

Всички те, заедно с Кинт, показват какво и как можете да застроите върху разполагаемата площ. 

Кинт - Коефициент на интензивност на застрояването - Майт ЕООД

Кога ни е необходимо да проверим Кинт на даден имот?

Ще се сблъскате с понятието Кинт при строителни или инвестиционни намерения. Такива са закупуването на поземлен имот за строителство на вашия нов дом, отдаването на собствен парцел за строителство срещу обезщетение или инвестиция в неурегулиран парцел, с цел регулация, строителство или продажба.

Важно е в тези ситуации да познавате и разбирате Коефициента на интензивност на застрояването, за да можете да закупите максимално подходящия за намеренията ви парцел. Той е от значение и за обезщетението, което можете да получите ако го предоставите за строителство – вие получавате процент от РЗП на застроената сграда. 

“Как се изчислява РЗП, според определения Кинт?”

Изчисляването на максимално допустима РЗП върху поземлен имот е много лесно и разбираемо. Необходима ви е общата площ на парцела, която е най-добре да проверите в нотариалния акт. След като разполагате с нея и определения в ПУП  Коефициента на интензивност на застрояване, ги умножавате, за да получите Разгънатата Застроена площ, която може да бъде застроена. Какво включва тя можете да прочетете в нашата статия по темата.

Пример за изчисляване на РЗП, според Кинт

Ако имате парцел с площ 1000 кв.м. и КИНТ 3, това означава, че можете да построите сграда с РЗП до 3000 кв.м. Това включва възможността за добавяне на един или няколко етажа под кота нула, както и таванско пространство, ако височината му е над 1.50 метра.

“Къде мога да проверя Кинт за конкретен парцел?”

Проверката на Кинт е много важна в три случая:

 • при закупуване на УПИ, с цел строителство;
 • при планиране на строителство върху собствен поземлен имот;
 • при преговори за отдаване на имот за строителство срещу обезщетение

Такава проверка можете да направите в общината, към която принадлежи конкретния парцел или онлайн в сайта на АГКК. , Официалните документи, които показват определения за вашия парцел Кинт са:

 • 1. ПУП – Подробен Устройствен план – той се издава от главния общински архитект. След като влезе в сила удостоверява всички показатели за застрояване на конкретен поземлен имот, включително и Кинт;
 • 2. Виза за проектиране – тя е неразделна част от ПУП и касае допустимите параметри за проектиране на сграда върху дадения парцел.

Ако срещате затруднения при проверката на Кинт на вашия парцел, ви съветваме да се консултирате със специалисти при преговори за отдаване за строителство срещу обезщетение. 

Кинт – Знаете ли, че…

Кинт в общинските зони и терени

Територията на Република България организирана във влезли в сила Общи Устройствени планове за всяка община. Те определят всички параметри на застрояване, озеленяване, инфраструктура и др. Всяка една от тях е определила различни зони и терени, според тяхното предназначение. Те могат да бъдат: 

 • Жилищни територии с ниско, средно, високо и комплексно застрояване / Урбанизирани територии
 • Смесени зони за обитаване и обслужване
 • Многофункционални устройствени зони
 • Територии за обществено обслужване 
 • Територии за спорт и атракции 
 • Производствени територии
 • други

Визуализации от ОУП на гр. София и гр. Варна

Какво е Кинт?

Къде мога да проверя Кинт за конкретен парцел?

Всички те имат подкатегории с много точни описания за всяка конкретна община, които можете да видите в нейния публикуван ОУП. За всяка отделна зона или терен, общината определя Кинт на застрояване. Той касае всеки поземлен имот, който попада в зоната или терена. Ако вашият имот не е в регулация, но попада в някоя от официалните зони, можете да проверите какви са параметрите на застрояване в Общия Устройствен план.

Значение на Кинт при отдаване на строителство срещу обезщетение

Кинт  е от огромно значение при отдаване на собствен парцел за строителство срещу обезщетение. Както вече обяснихме, той определя максимално допустимата РЗП на поземления имот. Обезщетението в общия случай представлява процент именно от Разгънатата застроена площ. По тази причина е важно да се обърнете към сигурен инвеститор, който ще оползотвори максимално потенциала на вашия имот. 

Колкото по-качествено и мащабно строителство се осъществи върху даден парцел, толкова по-високо обезщетение ще получите. 

Майт ЕООД – строителство срещу обезщетение с максимална РЗП 

Свържете се с екипа на Майт ЕООД, за да се консултирате в подробности как да проверите Кинт и всички други важни показатели за вашия имот. Ние ще ви обясним какво точно можете да очаквате като обезщетение, според Коефициента на интензивност на застрояване, локацията и потенциала на парцела. 

Термини, свързани с Кинт – Коефициент на интензивност на застрояването

Общински терени и зониОпределените зони според ОУП
РЗПРазгъната Застроена площ
Виза за проектиранеИзвадка от действащ ПУП
ОУПОбщ Устройствен План
П озелПроцент на озеленяване

Често задавани въпроси

Какво определя Кинт?

Това е коефициент на интензивност на застрояване, който определя максимално допустимата за строителство РЗП на даден поземлен имот.

Всеки имот ли има определен Кинт?

Всеки поземлен имот в регулация има определена стойност на Кинт, която е посочена в ПУП за конкретния парцел.

Оценка на Статията:

5.0
(6 Отзива)
5
(6)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Отзиви за статията

Лиляна Николова

Прочетох с интерес отговорите на въпросите, защото моите бяха същите. Виждам, че в сайта има много полезни статии и ще го предпочитам, когато имам нужда от информация по темата!
16 май 2024

Димо Лазаров

Чудесно и подредено обяснение на Кинт. Като го търсих в Интернет очаквах някакви неразбираеми терминологии. Добре, че попаднах на вашата статия - ще се свържа с вас по темата.
08 май 2024

Калоян Делев

Интересно е, че вие се старате да обясните всичко достъпно и разбираемо. Обичайно строителните компании представят всичко много сложно. Предстои ми отдаване на парцел за строителство срещу обезщетение и статията ми беше много полезна.
02 май 2024

Милена Козина

Ей.. Уеб Фактор не си играят с SEO оптимизацията и изработката на уеб сайта обаче.. 1-ви места в Google. Обаче наистина сте направили полезна статия за "Коефициент на интензивност на застрояването". Поздрави на г-н Коста Червенков за уникалните строителни проекти, които преобразяват България.
01 април 2024

Аглика Еленова

Много добре сте описани КИНТ, разгледах и видях, че имате и други интересни статии като строителство при обезщетение. Виждам, че работите съвместно с WEB FACTOR за изработката на сайта. Моите поздравления, страхотни специалисти сте!
31 март 2024

Елена Копаранова

Има много малко материали за КИНТ в интернет, Вие сте написали страхотна стария, за което Ви поздравявам!
19 март 2024

Напиши отзив за Кинт – Коефициент на интензивност на застрояването – Какво е?

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.