Електроподаване в строителството – част от енергийна ефективност

В последните години проектите на нови сгради, са да се намали ползването на енергията колкото се може по-близко до нула и да се разчита на енергоефективност чрез алтернативни методи. Електро подаването се изгражда по-различни модели, за да донесе максимално ниски разходи за енергия срещу комфортна температура във вашия дом.

Всички системи и подсистеми в сградите осигуряват безопасност и комфорт чрез оптимално управление.

В терминологиите на строителите влезнаха думи като интелигентни сгради, енергоефективен офис, пасивна концепция на сграда и т.н. Това което ги свързва е една обща цел, да се постигне по-добра среда за околните при минимално изразходване на енергийни ресурси.

Драстичното покачване на цените на електро и ВиК услугите също е основен фактор при планирането и решенията за алтернативни методи в строежа на сградите.

Материали използвани за изграждане на електроподаване

Трябва хубаво да помислите предварително и да си направите план за това как ще бъде разпределено вашето електрозахранване. Едва след това вече идват материалите, с които ще изградите вашата система. Директното свързване на електроподаването към мрежите за консумация се нарича електрозахранване. Във всички населени райони има изградени трафопостове, от където се разпределя подаването на електро енергия към урбанизираните райони.

Днешният живот е напълно невъзможен без електричество. Няколко стъпки към материалите, които са нужни за да бъдете свързани към мрежата

 • Централен захранващ кабел – това е обикновено дебел захранващ кабел, който е спуснат от близкия трафопост.
 • Електромер – през него минава централният захранващ кабел и се отчита изразходената електроенергия към вашата партида.
 • Главно електро табло в къща/апартамент – това е таблото, от което контролирате пускането и спирането на тока във вашия дом. Чрез бушони, които служат за защита на вашите електро уреди, когато се спира токът, вие контролирате електрозахранването.
 • Окабеляване на апартамент или къща – това е електрическата инсталация във вашата сграда. Тези кабели са продължение на главния захранващ кабел. Чрез тях се контролира равномерно натоварването на мрежата, като се изчислява поотделно за всяко помещение според неговата натовареност.

Процеси и правила на свързвани с електроподаването

Захранването на сградата с електроенергия е сред най-важните етапи, като степента на комфорт и сигурност зависят от това. За да преминете през всички стъпки на одобрение от компаниите трябва да изпълните следните неща ; 

 • Да се подаде заявление към фирма, отговаряща за електрозахранването във вашия район
 • Технически да се подготвите и да спазите препоръките на компанията
 • Изготвяне на готов проект, по който ще се работи за изграждането на вашата електроснабдителна система
 • Изпълнение и изграждане на системата от специалисти 
 • Разрешително за ползване след завършването и изграждането на електро системата
 • Ефективност и максимална енергоустойчивост на изградената електро система
Процеси и правила на свързвани с електроподаването

Трафопост 

 Трафопостът  е помещение служещо за преобразуване на електрическата енергия идваща от станция или малка централа през разпределителната мрежа. Няколко са вариантите на трафопостове ;

 • МТТ – мачтово табло – трансформаторно
 • МТП – мачтов стълбов трафопост
 • БКТП – комплексен трансформаторен пост, бетонов
 • Шахтов – трафопост под земята
 • Партерен – трафопост вграден в сграда

Строителството на обектите и тяхното оборудване са описани според стандарта на трафопоста. Броят на трансформаторите зависи от големината на трафопоста, нуждата от мощност и схемата на захранване. Най-често се използват херметично затворени маслени трансформатори без разширителен съд или сухи трансформатори с необходимата мощност.

Защита при електрозахранването

Защитата при електрозахранването може да бъде като се слагат допълнителни уреди, при внезапно спиране на тока или чрез набавяне разбира се на енергия през възобновяеми източници, инсталирани в близост до сградата. 

Може да се използват UPS устройства, които могат да ни осигурят електроподаване в случай на спиране на захранването. Отделно ще предпазят от нежелани повреди скъпи за нас уреди.  Когато си избирате UPS устройство, трябва да имате яснота за какво ще го използвате.

Може да вземете резервно устройство, което да съхрани работата ви на компютъра и запази съществуващи документи. Но тези са сравнително евтини, ако искате да имате устройство за стабилизиране, трябва да вземете по-скъпо. Така ще успеете да овладеете прекъсванията в захранването и да ги изгладите, благодарение на повечето кондензатори.

Защита чрез зазимяване и зануляване при токов удар от повреден уред. Немският, а също така и българският стандарт предвижда трипроводни линии с различно оцветени проводници

 • Фазов проводник (означен с буквите L и П)
 • Нулев проводник (означен с буквата N)
 • Защитен (зануляващ) проводник (с означение PE)
Защита при електрозахранването

Свързване при проводниците

Всички електрически вериги, особено нисковолтовите е от голямо значение добрият контакт между проводниците. Сечението на проводниците се определя от потреблението и консумацията на ток, като консуматорите се разпределят в няколко групи с общи особености. Консуматорите с различни режими са ;

 • Режим AC1 – активни консуматори с фактор на мощността 1 (реотани)
 • Режим AC3 – подходящи за индуктивни товари с фактор 0.6 – 0.8 с голям пусков ток (например двигатели)
 • Режим AC4 – те са подобни на AC3, но имаме защита против включване или режим на спирачка, което води до дълго установяване на по-големи от номиналните токове на консуматорите

Има и други режими на работа като AC15 и 16, 22 и 23, които са вериги с оперативно действие и режим DC за постоянен ток. 

Когато избираме проводник, се съобразяваме със следните фактори ;

 • Сечение, което да не загрява от тока, който произвежда консуматора. Можем да открием тези данни по спецификацията на кабела – кое сечение какъв ток издържа. В БДС има посочени токовете за кабели ПВА – 1 и ПВА – 2.
 • Препоръките са да се използва сечение 5А квадрат, 10А квадрат и половина, 16 А два квадрата и половина, 25А четири квадрата, 35А шест квадрата.
 • Гъвкавите многожилни проводници издържат с 10-15 % на по-големи токове.
 • За да не пада напрежението, се прави специфично сечение, особено ако консуматора е отдалечен.

От няколко години е прието сградите, които се строят да приемат все по-малко външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Постигането на тази цел е възможно, чрез произвеждане на енергия на място и подобрена консумация. Европа приема все повече използването на „умни“ технологии за намаляването на енергийното потребление и ефективност на сградите.

Мерките за по-чиста енергия обхващат също и домакинските уреди и най-вече в инсталирането на възобновяеми източници. Освен стандартите за електроподаването, подобрение в технологиите има и в инсталациите за ВиК на сградите. Ще ви разкажем в допълнение, какви са иновативните методи при използването на водата по модерен и енергоефективен начин.

Напиши отзив за Електроподаване в строителството – част от енергийна ефективност

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.