Земетресение, момента в който оценяваме строителя и архитекта

Всеки знае, гледал е по телевизията или най-малкото е чувал за земетресения, които оставят хора по света без дом. Колкото и добре да живеем и да се стремим да се развиваме, това не би имало никакво значение в един миг. Има много места по света, където подобна заплаха е съвсем реална действителност. Там хората и живота са устроени така, че всеки момент да бъдат подготвени за подобни ситуации.

Строителството в тези райони разбира се от е от изключително важно значение. Всяка една сграда се изгражда по точно определен стандарт, за да може да издържи на висока степен на земетресение. Архитектите и строителите играят ключова роля в това, да могат да се избегнат големи бедствия. Една силно земетресение, може да нанесе непоправими с години щети на народа. 

Всяка една държава, има нормативна уредба, която се следва при изграждането на сгради. У нас също не е по-различно. Всичко започва още от плана на сградата, който трябва да бъде изготвен от архитекта. След това идва ред на строителя, който трябва стриктно да спази архитектурния план на сградата и да следи по време на строежа, да не се спестяват материали и техники, без които сградата може да се окаже опасна.

Предварителен план и архитектура на сградите

Има много начини познати за да се избегнат щети при земетресения. Опитът през годините е помогнал на архитектите и конструкторите, да създават сгради против земетресения  ;

 • използват се демпфер – това представляват гумени уплътнения, които служат за амортисьор на сградата и обират вибрациите при силни трептения.
 • Релсова система – подобно на демпфера целта и е да намали вибрациите и да избегне евентуални щети. Поема от движението на земната кора със собствените си колебания, преди да успее да засегне сградата
 • Вибрираща бариера – това е изключително нов метод, който се базира на пружини от двете страни на сградата, които се поставят в кутия вкопана в основите на сградата.
 • Подвижни носещи стени – при този метод се използват стоманени въжета, които се прекарват вертикално през стените.

Съществуват различни нови методи, които учени и архитекти разработват, за строежи на нови сгради

 • 3D принтиране на смес от цимент показва различна характеристика на бетона като реакция при земетресение, като показва много различно поведение. В различни форми и модели, като спираловидния вид е основен.
 • Сеизмични обвивки или така наречените „невидими обвивки“ отблъскват енергията от земетресенията извън градските части, като предпазват сгради от щети при евентуално срутване.
Видове бетон и какво трябва да знаем

Начин на строителство на сградите

Бумът на строителството на нови сгради, донякъде доведе до занижаване или по-скоро прескачане на някои важни критерии при строежа. По-скоро това е пропуск на държавните институции, но разбира се не става въпрос за всички строители. Много от тях изпълняват съвестно всички техники, а митът че новото строителство е много по-лошо от старото, трябва постепенно да бъде изтрито от хорските митове.

Много нови техники и изобилие от материали, правят новото строителство в голям процент по-надеждно при земетресение. Доказано новите сгради са по-здрави, когато става въпрос за сеизмичност. Лошата подредба на новите квартали обаче и презастрояването са по притеснителните елементи, отколкото как се строят.

Всяка година се увеличава броя на сградите, които се строят, а материалите, които се използват са разнообразни и с различни качества. Архитектите и строителите са основните отговорници, за да сме спокойни, че сградите в които се нанасяме са технически издържани и в тях е вложено всичко необходимо от предварителния план до последната тухла.

Видове бетон и какво трябва да знаем

Бетонът за една сграда е като кръвта в човешкото тяло. Качеството на бетона е от съществено значение при полагане на основите. Той е дълготраен строителен материал, който е основа за всички важни и второстепенни строителства у нас. Съставът на бетона е от цимент, вода и различни разновидности на натрошен камък. В миналото точната рецепта за перфектната смес е търпяла различни варианти, но в днешно време бетонът се получава в съвременни бетонови възли, където спрямо нормите и стандартите се произвежда смес от най-добро качество.

Видовете бетон се разделят на четири основни вида ;

 • Супер тежки – с тегло от 2450кг на кв.м., този вид бетон се прави от магнетит и хематит, но не се използва в сградното строителство. По-скоро за важни стратегически за населението сгради, с висока степен на опасност. Класа на консистенция е много висок.
 • Тежки – от 1700 до 2400 кг на кв.м, това е най-разпространения вид бетон, който се прави във всеки бетонов възел. Използва се широко в строителството за всякакви основи, носещи прегради и стени, колони и т.н. Освен основните съставки за бетона, тук се слагат и варовик, гранит, диабаз ( магмена скала, от която се правят статуи). 
 • на вътрешни жилищни и офисни прегради и като термоизолираща суровина.
 • Свръхлек бетон – максимално до 450 кг тази смес се използва за изолации на подови настилки, стени, покривни пространства най-вече в жилищното строителство.

Якост на опън и якост на натиск на бетона

По европейски стандарт, общоприет, класовете на бетона се означават с буква “C” и след нея се добавят две числа. Едното показва максимална цилиндрична якост, а другото минимална кубва якост. С буквата “B” се отбелязва якост на натиск.

Начин на строителство на сградите

Мразоустойчивост и влагоустойчивост на бетона

Според броя на циклите когато се замразява и размразява, при която якостта на натиск се намалява с повече от 15 %. Класовете на мразоустойчивост се означават с буквите “Cfr”, както и число, което показва циклите на променливо замразяване и размразяване. 

Мразоустойчивостта, също като водонепропускливостта може да стане директно чрез клас на бетона по мразоустойчивост или индиректно чрез ограничения в състава на бетона.

Влагоустойчивостта се контролира чрез циментови хидроизолации. Много хора смятат бетона за вечен материал, но това съвсем не е така. С течение на времето през капилярите и порите в бетона се просмуква влага и вода. С процеса карбонизация разрушава тънкия слой, който е образуван от цимента около армировъчните пръти, който ги предпазва от корозия. Успявайки водата да си проправи път през бетона, нейните химически активни вещества (хлорни йони) усилват допълнително корозията. 

Мерките за влагоустойчивост са изключително важни, за да се запази дългия живот на бетоновата конструкция. Най-доброто време това да се случи е още докато бетонът е пресен, но ефектът е налице и при следващо саниране чрез импрегниране и на по-стари конструкции.

Напиши отзив за Земетресение, момента в който оценяваме строителя и архитекта

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.