Издаден Акт 14 на 28.1.2021 - Майт ЕООД

Издаден Акт 14 на 28.1.2021

За сградата е издаден Акт за приемане на СМР по нива и елементи на сроителна конструкция- Акт 14(приложение 14)