Излят подложен бетон - Майт ЕООД

Излят подложен бетон

Следващият етап от изграждането на сграда е изливането на подложен бетон, върху предварително насипан чакъл, арматура или друго покритие, което да попречи попиването му в земята. Важно условие е да се направи качествена хидроизолация на бетона, тъй като тя ще защити цялата конструкция на сградата от влиянието на влагата в почвата и подпочвените води.

Най-честият фундамент на сграда е арматурният, но типа може да варира според височината на сградата и предпочитанията на проектантите. В съвременното строителство днес се прилагат различни иновативни методи за основа на сградите.