Изпълнени покривни плочи

Изпълнени покривни плочи

На сграда „Соната“ са изпълнени покривни плочи на осми етаж за вх. А, вх. Б и на пети етаж за вх. В.