Извършено е фундиране на сградата - Майт ЕООД

Извършено е фундиране на сградата

Следващият етап, който се полага над армирания фундамент е кофража. Той може да бъде подвижен, който се премахва след втвърдяването на бетона и се използва многократно или постоянен, който става неразделна част от основата на сградата. Полагането на кофража изгражда стените над основата и подготвя изграждането на първата партерна плоча от сградата.

Извършено е фундиране на сградата на дълбочина -1,60м от кота 0,00