Избрахме топ локация

Избрахме топ локация

Избрахме топ локация за строеж на Жилищна сграда „Соната“.