Излята e фундамантната плоча на сградата.

Излята e фундамантната плоча на сградата.