Излята е покривната плоча на четвърти жилищен етаж.

Излята е покривната плоча на четвърти жилищен етаж.