Какво трябва да знаем при покупка на ЗЕЛЕНО - Майт ЕООД

Какво трябва да знаем при покупка на ЗЕЛЕНО

09 ян. 2024

Покупката на жилище “на зелено” е тенденция, която от години процъфтява на имотния пазар. Придобиването на жилище “на зелено” предоставя редица предимства – няма задължителност за пълно плащане веднага. Купувачът разполага със срок от 1-2 години, през който може да спестява допълнително, а цената е значително по-ниска. Въпреки това, тези положителни предпоставки са съпътствани от значителни рискове при сделките “на зелено”. Неизбежно ще се сблъскате с различни предизвикателства, които не сте очаквали. В тази статия ще ви дадем полезни съвети, които ще ви предпазят от грешки.

Ефективни стратегии за уреждане на договорите при покупка на жилище “на зелено”

  • Прехвърляне право на строеж. Уреждането на отношенията при договорите за продажба на “зелено” е от критично значение. В предварителния договор продавачът (строителят) прехвърля правото на строеж на купувача, като собствеността се придобива при достигане на сградата до етап “груб строеж”. След това отношенията се уреждат чрез договор за строителство. Ако строителят не приключи обекта в срок, подлежи на санкции. Въпреки това, често купувачи пренебрегват подробния преглед на договора, където много често липсват санкции за строителя при неизпълнение на договора в срок. Забавянето в завършването на строежа може да доведе до загуба на време за купувача, което може да се отрази на различни аспекти от живота му, включително професионалните и личните му планове.
  • Предварителен договор. Алтернативно, вторият вариант включва предварителен договор, особено когато купувачът не разполага с пълната продажна цена. Строителят и купувачът определят срок за окончателен договор и разсрочват плащането на цената. Например, 10% капаро, 80% при Акт 15 и 10% при получаване на Акт 16. Този метод позволява на строителя да има достатъчно време за строеж, а на купувача – да осигури необходимите средства за финализиране на сделката. Ефективното уреждане на договорите за “зелени” жилищни имоти изисква внимателно обмисляне и разбиране на обвързващите условия за двете страни, като подчертава важността на професионална консултация и грижлив преглед на документите преди подписване. Разсрочването на плащанията в предварителния договор може да създаде финансови нестабилности както за строителя, така и за купувача. В случай на неспазване на уговорените суми и срокове, възниква риск от конфликти и допълнителни юридически въпроси. Строителството на “зелени” имоти често подлежи на различни външни фактори като разрешителни, изменение в строителните нормативи и др. Тези фактори могат да променят условията на сделката и да повлияят на крайния резултат.

Съвет към купувачите на жилищни имоти на ЗЕЛЕНО

При избора на предварителен договор за закупуване на жилище на “зелено”, е важно да се придържате към няколко основни принципа, които могат да гарантират успешната реализация на сделката.

  • Детайлен преглед на договора: Предварителният договор често съдържа комплексни клаузи и условия. Изключително е важно да извършите детайлен преглед и да разберете всички права и отговорности, които възникват за вас и за строителя. Обърнете специално внимание на клаузите, свързани със срокове и санкции при евентуално забавяне.
  • Изискване за санкции при забавяне: При обсъждане на договорните условия, акцентирайте върху включването на санкции в случай на забавяне от страна на строителя. Тези санкции са критични за защита на вашите интереси и стимулиране на строителя да спазва поетите ангажименти.
  • Професионална правна консултация: Не се колебайте да се консултирате с опитен юрист, специализиран в сделки с недвижими имоти. Те могат да ви предоставят подходящ съвет и да ви помогнат да разберете внимателно всички нюанси в договора, които могат да повлияят на сделката.

Пригответе си финансови средства за довършителни ремонти

При закупуването на “зелено” жилище, важно е купувачът да осъзнае, че в 90% от случаите, новопостроените имоти се предават на етап шпакловка и замазка, което означава, че бъдещите собственици ще трябва да поемат отговорността за завършекът и интериора. Този аспект е важен, защото купувачите често може да подценят допълнителните разходи, свързани със завършването на новостроящите се жилища. Довършителните дейности могат включват напълно оборудване на банята и кухнята, настилка на подове, боядисване на стени, както и избор и монтаж на осветителни тела. Тези дейности не само изискват допълнителни финансови средства, но и време и стратегическо планиране от страна на купувача. Затова е от съществено значение те да бъдат предвидени още на ранен етап на планирането, за да се избегнат неочаквани разходи и затруднения в процеса на завършване на жилището.

Какво е финансирането от страна на банките при покупка на жилище “на зелено”

Важно е да се отбележи, че финансирането от страна на банките за покупка на “зелено” жилище обикновено става възможно след издаването на Акт 14. Този документ се издава след успешно завършване на строителството до етап “груб строеж” и включва одобрение от строителните контролни органи. Завършената инфраструктура и основният външен вид на сградата предоставят допълнителна сигурност и увереност както за строителя, така и за банката, която предоставя финансирането. С Акт 14 собствениците могат да демонстрират напредък в строителството и да стартират процедурата за одобрение на заем от страна на банката.

Как да защитите правата си при неизпълнение на договора?

След сключването на договор за покупка на “зелено” жилище, купувачите все още разполагат със законови начини да се защитят. Те могат да наложат отговорност на продавача при евентуално неизпълнение на договора, да развалят договора и да настояват за обезщетение или неустойка, ако такава е уговорена. Купувачите имат право и да искат обявяването на предварителния договор за окончателен. Въпреки това, съдържанието на сключените договори и отговорността на продавача за тяхното изпълнение са от основно значение във всички случаи.

Рисковете, за които трябва да знаете

В случай на покупка на жилище на “зелено”, неизбежно се сблъскваме с някои основни рискове. Първият от тях е възможността продавачът да се окаже в неплатежоспособност, което може да забави или дори да прекрати завършването на строежа.
Вторият риск е свързан със средствата за финансиране. В случай на банков кредит, сградата може да бъде ипотекирана, така купувачът поема допълнителен риск от евентуална принудителна продажба при неплатежоспособност на строителя.

Успешната покупка на имот “на зелено”

Покупката на “зелено” жилище представлява инвестиция. За да се осигури успешно и безопасно сключване на сделката, купувачите трябва да предприемат комплекс от предварителни мерки за защита – щателна проверка на строителя и внимателен преглед на документите и договорите. Анализирайте добре вашите финансови възможности и изберете подходящ кредит за жилището. Проверете добре какъв е планът на вноските, за да планирате бюджета си. Не забравяйте, че след като станете собственик, ви предстоят довършителни ремонти дейности. Доверете се на опитен юрист в областта на продажбите на имоти, за да защитите правата си. С обмислен подход и добре изготвени действия, купувачите могат да станат собственици на нов дом, закупен на изгодна цена.