Открита строителна площадка – Далия – 3.09.2018

Открита строителна площадка – Далия – 3.09.2018