Откриване на строителна площадка - Майт ЕООД

Откриване на строителна площадка

Първият етап по подготовката на строителството започва със събарянето на стара сграда и подготовката на терена. При строеж разрушаването се осъществява по инициатива на собствениците на земята и изисква съгласието на всеки един от тях и подаване на уведомление към съответната община по местонахождение на имота. Самият процес по събарянето на стара сграда се осъществява при стриктно спазване на регламентирани по закон процедури, изграждане на прегради, ако е необходимо и осигуряване на безопасност.