Откриване на строителна площадка

Откриване на строителна площадка

Откриването на строителната площадка ще бъде на 09.06.2022 г.