Завършване на Жилищна сграда “Битоля” - Майт ЕООД

Завършване на Жилищна сграда “Битоля”

Началото на строителните дейности започна на 18.10.2017 г.с прилагане на най – съвременните технологии и материали.
Планираното завършване и предаване на обектите с Удостоверение за въвеждане в експлоатация е 30.10.2018 г.