Положени са основите на Жилищен комплекс „Калитин“ - Майт ЕООД

Положени са основите на Жилищен комплекс „Калитин“

Основите на новия Жилищен комплекс „Калитин“ до ХЕИ в центъра на Варна вече са излети и фундаментът е в процес на изграждане.

10 ян. 2019

С[/dropcap]ттроителният процес по изграждането на бъдещата сграда върви по предварително планираните от инвеститора срокове, като преди тази фаза теренът беше идеално подравнен и уплътнен по всички изисквания и стандарти, и бяха взети нужните проби за устойчивостта на терена.

Изкопът на сградата е напълно завършен. Предстои изграждането на ниво сутерен и изливането на бетон на кота 0.00, както и предстоящото изправяне на вертикалния кофраж и заливането на колоните.

В работата си залагаме на високото качество и контрола , включително на използваните строителни материали и спазването на всички стандарти и изисквания в строителния бранш. На всеки етап от градежа на сградата стриктно се следят всички процеси и нормите за качество.
Сградата има монолитна стоманобетонна скелетно-гредова конструкция с обща фундаментна плоча. Основите са оразмерени според нормите за проектиране, геоложките проучвания на терен и геоложкия доклад.

В работата се използва водоплътен и водонепропусклив бетон във фундаменти и стени до кота +0,00.

Изливането на бетона в носещата конструкция и основите на сградата се извършва при специални мерки при промяна във времето, характерна за този сезон, така че да се гарантира якостта и надеждността му.