Разрешение за строеж 26.05.2020г.

Разрешение за строеж 26.05.2020г.

За сградата има издадено и влязло в сила разрешение за строеж от 26.05.2020г