Завършване на Сграда „Далия“

Завършване на Сграда „Далия“

Издадено разрешение за ползване от 2.10.2020 г.