Завършване на Сграда “Далия”

Завършване на Сграда “Далия”

Издадено разрешение за ползване от 2.10.2020 г.