Завършване на жилищна сграда “Св. Ирина”

Завършване на жилищна сграда “Св. Ирина”

ЗАВЪРШЕНА 2014 ГОДИНА