Завършване на Панорамен комплекс “Dream Home”

Завършване на Панорамен комплекс “Dream Home”

Завършена 2009 г