Завършване на жилищна сграда “Железкова”

Завършване на жилищна сграда “Железкова”

Година на завършване 2016 г.