Завършване на жилищна сграда “Железкова” - Майт ЕООД

Завършване на жилищна сграда “Железкова”

Година на завършване 2016 г.