Завършване на Спортно възстановителен център „Приморски парк“

Завършване на Спортно възстановителен център „Приморски парк“

ЗАВЪРШЕНА 2007 ГОДИНА